Kontakt

Slovakia - sŪdlo firmy

PALETTEN TRADE spol. s r .o.
Rastislavova 6
960 01 Zvolen - SlovenskŠ republika
ICO:36625078 a IC DPH: SK2021813959
Spolocnost je zapŪsanŠ v OR OS BB, Oddiel Sro, vloěka c. 9100/S
Tel: +421 /45/ 536 43 21
Fax: +421 /45/ 536 43 21
Orange: 0905 386 349 alebo 0905 119 660
Skype: macoka3
eMail: info@palettentrade.com
Web: www.palettentrade.com

Sklad Zvolen

AreŠl firmy Bucina a.s.
LuceneckŠ cesta 3563, 960 01 Zvolen
Hlavnż tah Zvolen-Koöice, areŠl oproti hlavnťmu vstupu na Bucinu DDD

GPS: 48į33'57.1\"N 19į09'30.2\"E\"

OtvŠracie hodiny
Pon-Pia: 8:00 - 16:00 hod

Kontakt zahranicie: Taliansko, ävajciarsko

mobile: +417 892 383 68
eMail: info@palettentrade.ch